Wat is NLG Holland?

NLG Holland, coöperatie duurzame bloembollenkwekers uit Noord-Holland

NLG Holland is een coöperatie duurzame bloembollenkwekers uit Noord-Holland. Wij komen voort uit het praktijknetwerk Natuurlijk Leven Natuurlijk Telen.

Natuurlijk Leven Natuurlijk Telen

Enkele Noord-Hollandse bloembollentelers richtten praktijknetwerk Natuurlijk Leven Natuurlijk Telen op. Dat was in oktober 2012. De deelnemende kwekers werkten aan bodemverbetering. Zij zagen dat de opbrengsten in de bollenteelt per jaar sterk wisselden. Zij zagen ook dat onkruid en ziektes niet afnamen. Ondanks dat elk jaar steeds meer kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen werden toegepast. Daarin wilden zij verandering brengen.

Hun doelen waren:

 • minder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen toepassen
 • bodemstructuur, gaswisseling en drainage verbeteren
 • duurzame en praktische methoden zoeken om de vitaliteit en kwaliteit van bloembollen te verhogen
 • mogelijke ziektes verminderen

In dit netwerk hebben de kwekers veel kennis opgedaan over het duurzaam telen van bloembollen.

Coöperatie NLG Holland

Inmiddels is het praktijknetwerk overgegaan in coöperatie NLG Holland. De doelen zijn dezelfde gebleven. Maar het op duurzame wijze telen van bloembollen vraagt veel onderzoek, tijd en kosten. Om samen sterker te staan, hebben we NLG Holland opgericht. Een coöperatie van duurzame bollenkwekers.

Hierin trekken we samen op om:

 • onze kennis van het duurzaam kweken van bloembollen te vergroten
 • van elkaar te leren
 • onze kennis aan anderen over te brengen, bijvoorbeeld via workshops of open dagen
 • onderzoek te realiseren
 • de binnenlandse markt te benaderen
 • te exporteren
 • samen sterker te staan