Natuurlijk leven
Natuurlijk telen

NLG Holland gaat voor duurzame bloembollen

Duurzame bloembollen telen, op een innovatieve én ambachtelijke manier. Dat is waar NLG Holland, een coöperatie van Noord-Hollandse bollentelers, voor gaat. Onze leden willen terug naar het ‘oude’ ambacht. Maar met de kennis van de natuurlijke en moderne technieken van nu. Want tegenwoordig willen veel mensen bewuster leven. Bewuster met milieu en natuur omgaan. En terug naar ambachtelijk gemaakte en natuurlijke producten.
NLG Holland staat voor Natural Living and Growth Holland. En komt voort uit praktijknetwerk Natuurlijk Leven Natuurlijk Telen. Deze groep Noord-Hollandse bloembollentelers werkte aan bodemverbetering. Hierin hebben de kwekers veel kennis opgedaan over het duurzaam telen van bloembollen.

Wat wil NLG Holland?

Wij zijn dertien gespecialiseerde bollentelers. Samen vormen we de coöperatie NLG Holland. We vinden duurzaam telen belangrijk. En we willen onze kennis over de natuurlijke teelt van bloembollen delen. Met elkaar én met geïnteresseerden van buitenaf. We willen samen optrekken om:

  • onze kennis van het duurzaam kweken van bloembollen te vergroten
  • van elkaar te leren
  • onze kennis aan anderen over te brengen, bijvoorbeeld via workshops en open dagen
  • onderzoek te realiseren
  • de binnenlandse markt te benaderen
  • te exporteren

Onderzoek naar teelt duurzame bloembollen

Onderzoek maakt het mogelijk duurzame bloembollen te telen. Gedegen praktijkonderzoek is uitermate belangrijk en heeft al diverse doorbraken opgeleverd. Mede hierdoor hoeven wij steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Ons gebruik daarvan is sterk afgenomen. In twee jaar tijd met meer dan 50%! In plaats daarvan gebruiken we kalk en sporenelementen. En het resultaat mag er zijn: steeds minder onkruid. En een duurzaam en goed product voor een eerlijke prijs.
Lees meer

Bloembollen, een oer-Hollands (export)product

Bloembollen zijn een oer-Hollands product. Ontwikkeld door pioniers die bereid zijn ‘over grenzen heen te kijken’. Letterlijk en figuurlijk. Niet alleen door te kiezen voor een duurzame manier van telen. Maar ook door het exporteren van hun bloembollen. Als pioniers van nu, trekken de leden van NLG Holland graag met elkaar op.

Omschakelen naar duurzame of biologische teelt

Bent u geïnteresseerd om met uw bedrijf over te stappen naar duurzame of biologische teelt? Onze adviseurs van Groeibalans en GroeiNatuurlijk! helpen u daar graag bij. Zij stellen samen met u een plan op, zodat uw bedrijf snel op duurzame of biologische teelt kan overschakelen.

Kopen, of meer informatie

Wilt u duurzame bloembollen of steenmeel kopen? Of wilt u meer weten over onze manier van telen? Neem dan contact op met Colja Corts via 06-13 195 012 of via ons contactformulier.


Nieuws

Wit Flowerbulbs treedt per 1 juni 2020 toe tot NLG Holland

De bekende bloembollenkwekerij/broeierij uit ‘t Veld is per 1 juni 2020 toegetreden tot NLG Holland. Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt, preparatie, broei, export en handel van tulpenbollen en bloemen. Er worden jaarlijks meer dan 100 hectare tulpenbollen geteeld en 18 miljoen tulpen gebroeid. Het bedrijf is een typisch voorbeeld van een reizende bollenkraam op de klei- en zavelgronden in West- Friesland waarbij op de meeste hectares één keer in de zeven jaar tulpen worden geteeld. De voorvrucht is minimaal 4 jaar gras. De bollen voor de broei worden geteeld op eigen land en huurland.

Verduurzaming

De verduurzaming van een reizende bollenkraam brengt extra uitdagingen met zich mee. Niet alleen heeft de klei net als iedere grondsoort zijn karakteristieke eigenschappen waar rekening mee moet worden gehouden in de verduurzaming; op het gebied teelttechniek, grondbewerking, vruchtwisseling en bodemverbetering. Maar ook zul je in verband met de noodzakelijke vruchtwisseling op de klei in vergaande mate en op de lange termijn moeten samenwerken met de andere gebruikers (huurders en eigenaren) van het land om stappen te maken richting een duurzaam systeem. Dit betekent dat je als bollenteler en broeier zult moeten samenwerken met veehouders, groentetelers en akkerbouwers.

Wit Flowerbulbs verduurzaamt

Hoewel Wit Flowerbulbs al grote stappen heeft gemaakt op het gebied van duurzaamheid is er behoefte aan meer praktische toepasbare kennis op het gebied van bodemverbetering, het telen van weerbare bollen en de optimalisering van de samenwerking met de veehouderij, groenteteelt en akkerbouw op het gebied van duurzaamheid. De telers van NLG Holland hebben de afgelopen jaren niet alleen veel praktische ervaring opgedaan met o.a. het gebruik van compost, bokashi, gemengde groenbemesters en andere groene middelen maar ook eerste stappen gezet in de samenwerking met andere sectoren als de veehouderij en de groenteteelt die specifiek gericht zijn op verduurzaming van de teelt.

Peter Wit geeft aan: “Wij zijn ervan overtuigd dat we met de samenwerking met andere telers onder NLG Holland toegang krijgen tot veel praktische toepasbare kennis voor bodem verbetering en verduurzaming van de teelt. Als we die kennis kunnen gaan toepassen in onze eigen bedrijfsvoering en ook in de samenwerking met onze collega landgebruikers dan kunnen we enorme stappen maken richting bodemverbetering en een duurzaam landbouwsysteem. Juist in tijden van crisis is van het belang om door te blijven werken aan deze belangrijke lange termijn doelen. ”

Samenwerken met NLG Holland

De huidige voorzitter van NLG Holland, Colja Corts, is erg blij met de toetreding van Wit Flowerbulbs. “De telers en adviseurs van NLG Holland vormen een uniek praktijknetwerk van doeners. Een plek waar de theorie de praktijk ontmoet, een plek waar de praktijk van verduurzaming wordt ontwikkeld en toegepast. Wit Flowerbulbs hoort als bedrijf tot de top van de sector, een bedrijf dat volgens ons goed past in deze filosofie en een verrijking is voor de coöperatie. NLG Holland bestaat nu uit een samenwerking van dertien leden in Noord-Holland, 5 telers op het zand, 5 op de klei en 3 telers op Texel. Een diverse groep die een toekomst met een gezonde bodem en een duurzame teelt met vertrouwen tegemoetziet.”

Nieuwsoverzicht

Activiteiten

Uitnodiging Kenniscafé Duurzame bollen

Het betreft een Kenniscafé over de inkoop van duurzame bollen dat wij samen met Groen Kapitaal van Provincie Noord-Holland organiseren op 3 oktober a.s. van 12:00 – 17:00, locatie Hart Haarlem, Kleine Houtweg 18, Haarlem. Wij hopen op veel bezoekers uit de bollensector. Telers, beleidsmakers maar ook de handel/export zijn van harte welkom om te kijken hoe we de inkoop van duurzame bollen met concrete acties een stimulans kunnen geven.

Activiteitenoverzicht