Onderzoek

Gezonde bodem geeft gezonde gewassen

Een gezonde bodem geeft gezonde gewassen. Om dit te bereiken is gedegen onderzoek nodig. Daarom zijn we binnen NLG Holland gezamenlijk op zoek naar de optimale bodemgesteldheid voor het
telen van gezonde en sterke bloembollen. Duurzame teelt kenmerkt zich door steeds minder kunstmest en chemische onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. In een gezonde bodem bevinden zich ongeveer 40 ton in symbiose levende microben, schimmels, wormen en insecten. In grond waar veel bestrijdingsmiddelen toegepast worden, is daar nog maar zo’n 10 ton van over. De bodem wordt hierdoor harder. En bevat niet meer de juiste voeding voor het telen van gezonde gewassen. Het gevolg:

  • bodemerosie
  • onkruid
  • ziekten
  • plagen

Grote biodiversiteit

Om een gezonde bodem en gewassen te realiseren, is een grotere biodiversiteit op en in de grond nodig. Dit willen we als coöperatie graag verder onderzoeken. Daarom werken we nauw samen met Proeftuin Zwaagdijk in Noord-Holland. Daarnaast doen we ook zelf onderzoek op onze eigen bedrijven. Dat gaat om onderzoek naar:

  • versterkende mineralen
  • verrijkte compost
  • groenbemesters
  • plantversterkers

Ook bloeiende akkerranden spelen een belangrijke rol. Zo kunnen we plagen zoals luizen voorkomen en bestrijden. Met onbespoten akkeranden trekken we natuurlijke vijanden aan. Dieren als sluipwespen, lieveheersbeestjes en vogels ruimen ze graag voor ons op.

Praktijkonderzoek

We doen vooral toegepast praktijkonderzoek. Dit heeft al een aantal doorbraken opgeleverd. Mooie resultaten, die bij traditioneel onderzoek zeker nog 5 tot 10 jaar op zich hadden laten wachten. Hierdoor hebben we het gebruik van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk kunnen verminderen. In twee jaar tijd met meer dan 50%. Het onkruid neemt daardoor sterk af. Dit komt vooral door te bemesten met kalk en sporenelementen.

Natuurlijke voedingsstoffen

Ook is binnen een jaar stengelaal in de bodem aanzienlijk verminderd. Dit is ons gelukt door natuurlijke producten te gebruiken. Zoals cellulose- en chitine houdende bodemvoeding. Ook zijn er nieuwe bladvoedingen in de maak. Deze voorzien de gewassen op een natuurlijke manier van voedingsstoffen. Denk daarbij aan:

   • stikstof
   • fosfaat
   • kalium
   • zwavel
   • silicium, en
   • sporenelementen

Daarnaast passen we enzymen en aminozuren toe. Deze stimuleren de groei van gewassen en kwaliteit van het bodemleven.

Natuurlijke bodembeheersing

Met al deze maatregelen stimuleren we de microbiologie, in plaats van deze te belasten of te doden. Zo zijn we gekomen tot:

   • een betere bodemstructuur
   • gaswisseling
   • drainage
   • kwalitatief sterke, duurzame en zelfs volledig biologische bloembollen

Vanuit ons kennisplatform zet coöperatie NLG Holland zich in voor een natuurlijke bodembeheersing. Want een gezonde bodem geeft gezonde gewassen. Regelmatig treft u onze bevindingen op deze website aan. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan onze workshops of open dagen.