Save the date

Op vrijdagmiddag 23 september 2022 organiseren Coöperatie NLG Holland en Stichting Fieldlab Bol samen een opendag bij WIT FLOWERBULBS B.V. aan Moerbeek 10 gevestigd in ’t Veld (gemeente: Hollands Kroon).

Centraal thema zal zijn hoe we als sector de transitie naar een duurzame bollenteelt 2030 kunnen bewerkstelligen door precisielandbouw, bewustwording en samenwerking in een brede ketenaanpak. Ook wordt er stil gestaan bij de oprichting van het Fieldlab Bol, een praktijkplatform waar de knelpunten naar een duurzame bollenteelt op een pragmatische en toegankelijke manier in een sector brede ketenaanpak worden geadresseerd.

Tijdens de dag willen wij belangstellenden door middel van een informatiemarkt en lezingen inhoudelijk informeren en inspireren met als hoofdthema hoe met precisielandbouw de biodiversiteit, het bodemleven en bemesting op natuurlijke en efficiënte wijze kan worden geoptimaliseerd en welke mogelijkheden er zijn om het toenemende energievraagstuk het hoofd te kunnen bieden.

Behalve inhoudelijk speelt de vraag hoe je tot de noodzakelijke sectorbrede omslag komt. Daarom zal er op deze dag ook aandacht worden besteed op welke wijze NLG Holland samen met Stichting Fieldlab Bol geïnteresseerde telers en de sector kunnen ondersteunen en begeleiden in de transitie naar een duurzame bollenteelt.

Gepubliceerd op: