Eendaagse cursus: Make Farming Great Again

Op vrijdag 28 april aanstaande organiseert NLG Holland samen met Tanja Dekker van Festina Lente van 10.00-17.00 uur voor (bollen)telers, akkerbouwers en veehouders de introductie cursus: ‘Make Farming Great Again’.

In de cursus staat centraal hoe je als agrarisch ondernemer kunt toewerken naar een bodem met een lage onkruiddruk, een hoog plaag- en ziekte werend vermogen en weerbare gewassen. Dit aan de hand van regeneratief bodem management en onderbouwd met Bodem Voedsel Web analyses. Daarbij komt niet alleen de theorie aan de orde maar zullen de leden van NLG Holland inzicht geven hoe zij hier in de praktijk op een economisch rendabele manier invulling aan geven.

Verder wordt er stilgestaan bij de resultaten uit het door NLG Holland uitgevoerde onderzoek Bodem & Water in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord Holland. Uit dit onderzoek is o.a. gebleken dat door toepassing van de NLG Holland methode er in korte tijd  veel minder chemie gebruik mogelijk is, de waterhuishouding sterk verbetert en de biodiversiteit zich herstelt. Dit zonder nadelige gevolgen voor de opbrengst.

Aan het einde van deze introductie cursus kunnen deelnemers zich aanmelden voor het vervolg onderzoek Bodem & Water 2.0 om onder begeleiding van NLG Holland in een aantal jaar en ter voorbereiding op 2030 de stappen naar regeneratieve en toekomstbestendige landbouw te maken.

Aanmelden

De cursus zal worden gegeven in Noord Holland, in de buurt van St. Maartensvlotbrug, en duurt van 10:00 tot 17:00. Aanmelden kan tot 22 april aanstaande door een mail te sturen aan contact@nlgholland.com De kosten voor deze dag (inclusief lunch, koffie en thee) bedragen € 250,- ex. Omzetbelasting.

Bij voldoende belangstelling ontvangt u uiterlijk drie dagen voor 28 april het programma en het definitieve adres waar de cursus zal worden gehouden.

Bekijk de uitnodiging

Gepubliceerd op: