NLG Mix Groenbemesters (fijn en grof)

In samenwerking met Roelf Havinga van TEAM Ecosys en NLG Holland. NLG Mix is een GLB-mengsel, dus vergroeningspremie! De Mix bevat 7 families en 23 cultivars: Vlinderbloemigen/Kruisbloemigen/Grasfamilie en overige families. Mix van groenbemesters levert meer op dan enkelvoudig zaaien:

 • symbiose tussen gewassen en bodemleven
 • sleutel tot bodem- en plantgezondheid
 • meer kiemingszekerheid
 • meer natuurlijke organismen boven- en ondergronds
 • meer nuttige insecten (natuurlijke bestrijders van plagen)
 • iedere plant een andere beworteling
 • versterkt bodemleven
 • verhoogt organische stof
 • geeft kleur aan omgeving
 • alle zaaizaden NAK gekeurd
 • niet ontsmet zaaizaad
 • meer biodiversiteit
 • duurzaam

Bij vragen kunt u contact opnemen met Dekker granen & meststoffen via info@dekkergranen.nl of 0224 – 56 12 13.

Historie

De afgelopen decennia is het gebruik van groenbemesters sterk toegenomen om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen en aaltjes te bestrijden. De meeste groenbemesters worden in monocultuur gezaaid. Onderzoek heeft echter aangetoond dat mengsels van groenbemesters een beter resultaat opleveren. De planten en het bodemleven gaan elkaar namelijk versterken door symbiose. Er is meer kiemingszekerheid en er ontstaan meer natuurlijke organismen, zowel boven- als ondergronds. Iedere plant heeft ook een andere beworteling. Het gevolg is dat het bodemleven sterk toeneemt.

NLG Mix Groenbemesters


De NLG Mix van groenbemesters is een biodivers mengsel, welke met een duurzaam vooruitstrevende visie iets terugdoet voor de natuur en bodem. Het mengsel bestaat uit zeven hoofdfamilies, namelijk de vlinderbloemigen, kruisbloemigen, grasfamilie en vier overige families. De diverse families versterken elkaar in groei en beworteling. De vlinderbloemigen leveren de andere families stikstof. De kruisbloemigen kunnen diep en door storende lagen heen wortelen. Het mengsel bevat ook een aandeel aan bloemgewassen, welke nuttige insecten aantrekken die dienen als natuurlijke bestrijders van plagen. Bovendien haalt iedere plant zijn eigen mineralen uit de bodem en brengt ze bij afsterven in de bouwvoor. Ook voor de omgeving ontstaat een mooie plaatje.

Zaaien

De NLG Mix kan vanaf juni t/m half augustus gezaaid worden. Later zaaien wordt afgeraden vanwege het niet volledig ontwikkelen van het gewas. Voorkeur is om het land zaai gereed te maken met een “niet kerende grondbewerking”. Het mengsel bestaat uit twee groepen zaden. Om ontmenging te voorkomen zijn ze verdeeld in grove en de fijne zaden. Het zaaiadvies per hectare: 10 kg NLG Mix fijn en 40 kg NLG Mix grof. Het mengsel kan in twee fasen gezaaid worden of er dienen twee zaaimachines achter elkaar bevestigd te worden. Het fijne mengsel dient op ongeveer 3 cm diepte gezaaid te worden en het grove op ongeveer 6 cm.

Bemesting

Het mengsel bevat een aantal vlinderbloemigen. Het duurt echter een aantal weken voordat de stikstof vrijkomt van deze planten. Daarom wordt een stikstof startgift aanbevolen van 50 kg per ha, in combinatie met 50 kg zwavel-SO3-/ha.

Vergroening

Het mengsel is een GLB-mengsel. Dus u kunt een vergroeningspremie ontvangen. De zaaizaden zijn allemaal NAK gecertificeerd.

Toekomstvisie

Met het oog op duurzamer telen in de toekomst, zal het gebruik van gewasbescherming en kunstmeststoffen verder worden ingeperkt. Het is van groot belang dat wij de bodem iets terug geven in ruil voor het produceren van onze gewassen. Een gezondere bodem met meer bodemleven zorgt voor gezondere gewassen die minder vatbaar worden voor ziekten en plagen. Daardoor zal de opbrengst ook toenemen.