Advies duurzame teelt

Extern advies over duurzame teelt

Extern advies over duurzame teelt voor telers die willen omschakelen, kunt u ook via NLG Holland krijgen. Dit advies wordt op locatie geleverd door onder anderen René Jochems en Ton van der Lee. René werkt bij Groeibalans uit Zundert en Ton bij GroeiNatuurlijk! uit Anna Palowna. Beide organisaties geven onafhankelijk advies vanuit hun uitgebreide kennis over duurzame teelt. Zij brengen de bodem- en gewascondities in kaart. Ook adviseren ze over de natuurlijke bodem- en plantbouwstoffen die nodig zijn voor gezonde teelt. Daarnaast verzorgen zij scholing voor agrarische ondernemingen.

GroeiBalansLogo-groeibalans

GroeiBalans geeft advies en scholing, en voert onderzoek uit. Alles op onafhankelijke basis. Het bedrijf doet dit voor bollentelers en voor alle agrarische ondernemingen. Ze werken vooral voor vooruitstrevende bedrijven, die zoeken naar een zo natuurlijk mogelijke invulling van hun productie. GroeiBalans werkt zoveel mogelijk vanuit natuurlijke principes. Hierbij koppelen ze idealisme aan realisme. Het verbeteren van het welzijn van mens en natuur staat hoog in het vaandel.

GroeiNatuurlijk!

logo groei natuurlijkGroeiNatuurlijk! levert kennis en ingrediënten die er snel voor zorgen dat teelt niet meer afhankelijk van chemie is. Hun uitgangspunt is innovatieve teeltmethoden zonder chemie in te zetten om de bodemvruchtbaarheid ook op lange termijn op peil te houden.
Zij geven eveneens advies en voeren onafhankelijk onderzoek uit.
Daarnaast geven ze scholing over duurzame en biologische teelt.

Intern advies over duurzame teelt

Intern advies over duurzame teelt krijgen de leden van NLG Logo team-ecosys VHolland van Roelf Havinga en Henk Jan Bakker. Beiden zijn adviseur op het gebied van duurzame vormen van landbouw. Roelf Havinga werkt bij Team Ecosys uit Twello. Henk Jan Bakker is afkomstig van Green Balance uit Berkhout.

Landbouwgrond is samenhangend systeemGreenBal_Naam

Al twee jaar werken Roelf Havinga en Henk Jan Bakker als interne adviseurs voor de duurzame verbetering van bodemleven en gewasbescherming voor de leden van NLG Holland. Eerst voor de voorloper van praktijknetwerk Natuurlijk Leven Natuurlijk Telen. En nu voor NLG Holland. Net als wij, zien Havinga en Bakker de landbouwgrond als een samenhangend systeem. Gezamenlijk streven we naar het optimaliseren van de balans in de grond. Zodat deze sterke, gezonde, duurzame en zelfs biologische bloembollen oplevert. Daar doen we samen onderzoek naar. En met succes. We hebben al diverse mooie resultaten geboekt.