Samenwerking voor bodemmonitoringsysteem

NLG Holland is met Aeres Hogeschool uit Dronten een duurzame samenwerking aangegaan om bodemmetingen te doen. De metingen worden in het veld gedaan en in het bodemlaboratorium van de hogeschool geanalyseerd. Ze worden uitgevoerd door vierdejaars studenten, die het vak Vitale Bodem volgen.

Bodemmetingen
Onlangs hebben de studenten bodemmetingen uitgevoerd bij Huiberts Biologische Bloembollen en Blokker Bloembollen. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de Ph-waarde, aanwezigheid van wormen, het fosfaatgehalte en het bodemprofiel. Daarnaast is er ook een vochtkarakteristiek gemaakt. Ze bespreken de resultaten met de telers van NLG Holland. Zo leren de studenten de betekenis hiervan voor de praktijk. En welke keuzes de ondernemers hierdoor maken.

Trends
Met het onderzoek wordt gekeken welke metingen relevant zijn voor de boer. En tegelijkertijd uitvoerbaar voor de student. Het is de bedoeling om dit jaarlijks te herhalen. Zo krijgen de ondernemers inzicht in trends in de meetgegevens. Ook kunnen eventuele oorzaken van gewasproblemen achterhaald worden.

Gepubliceerd op: