Oriëntatiedag NLG Holland groot succes

Op 15 april jl. organiseerde NLG Holland in Sint Maartensbrug voor de hele agrarisch sector een oriëntatiedag ecologische bloembollenteelt. Ruim 400 bollentelers en -kopers, leveranciers van biologische middelen, onderzoeksinstellingen en andere geïnteresseerden bezochten deze inspirerende dag. Doelstelling van de oriëntatiedag was om vakgenoten uit heel Nederland te informeren over duurzame landbouw en de mogelijkheden om duurzaam en ecologisch te gaan telen en hen in contact te brengen met relevante leveranciers.

Diverse sprekers

Diverse sprekers vertelden over de mogelijkheden van duurzame bollenteelt en biodiversiteit en het belang van omschakeling naar duurzame of biologische teelt. Onder hen was Prof. Dr. Geert de Snoo, decaan bij de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbeheer bij de Universiteit Wageningen. Hij ging uitgebreid in op de biodiversiteit als leidraad voor verbetering van natuur en milieu.

Ruim veertig informatiestands

DSC02954 (2)Ook waren er ruim veertig informatiestands aanwezig van onder meer teeltadviseurs en onderzoeksinstellingen zoals Proeftuin Zwaagdijk. Verder waren er vertegenwoordigers van landbouwmachines voor onder meer niet-kerende grondbewerking aanwezig. Ook waren er leveranciers van biologische middelen voor bodem- en gewasverbetering en natuurlijke onkruidbestrijding zoals Poortershaven. Tevens werden op deze dag de merken van NLG Holland, LikeDutchBulbs en LikeDutchFlowers gepresenteerd.

Gepubliceerd op: