Open dag 2017 NLG Holland groot succes

Op 14 april jl. organiseerde NLG Holland in Schagerbrug voor de hele agrarisch sector een open dag ‘Een weerbare bodem’. Ruim 400 bollentelers en -kopers, leveranciers van biologische middelen, onderzoeksinstellingen en andere geïnteresseerden bezochten deze inspirerende dag. Doelstelling van de open dag was om vakgenoten uit heel Nederland te informeren over de rol van een weerbare bodem in de duurzame landbouw. En tevens over de mogelijkheden om duurzaam en ecologisch te gaan telen en hen in contact te brengen met relevante leveranciers.

Diverse sprekers
Diverse sprekers vertelden over de mogelijkheden van duurzame bollenteelt en biodiversiteit. Ook kwam het belang van omschakeling naar duurzame of biologische teelt aan de orde. Onder hen was Prof.dr.ing. Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk instituut. Hij ging uitgebreid in op het thema van de dag, de weerbare bodem. Deze is essentieel om te komen tot een vorm van duurzame landbouw, die onderdeel is van een veerkrachtig voedselsysteem. Een systeem van natuurinclusieve landbouw, die gebruik maakt van de natuur en (bio)diversiteit en met een gezond verdienmodel.

Informatiemarkt
Burgemeester van de gemeente Schagen, Marjan van Kampen opende de informatiemarkt. Zij gaf daarbij het belang van onderlinge samenwerking aan om tot verdere verduurzaming van de teelt te komen. Overheden zijn zeer betrokken bij de ontwikkelingen van NLG en de landbouw in het algemeen. De burgemeester was zichtbaar onder de indruk van de gedrevenheid en inzet van de telers van NLG om hun teelt te verduurzamen. Harry Nederpelt, wethouder van Medemblik en stuurgroeplid van GreenPort NHN, rijkte de prijs uit voor de beste standhouder uit. Deze ging naar Soiltech. Nederpelt onderstreepte daarbij het belang van een weerbare bodem.

Ruim veertig informatiestands
Na de lezingen konden deelnemers een bezoek brengen aan de informatiemarkt. Ook was het mogelijk om een veldbezoek te brengen met de leden van NLG. Ter plekke demonstreerden de telers op welke wijze ze hun teelt verduurzamen. Op de informatiemarkt stonden ruim veertig stands van onder meer teeltadviseurs en onderzoeksinstellingen, zoals Proeftuin Zwaagdijk. Verder waren er vertegenwoordigers van landbouwmachines voor onder meer niet-kerende grondbewerking aanwezig. Ook waren er leveranciers van groenbemester, biologische middelen voor bodem- en gewasverbetering en natuurlijke onkruidbestrijding zoals Poortershaven en Dekker meststoffen.

Gepubliceerd op: