NLG ontwikkelt groenbemestermix

NLG Holland heeft samen met Team Ecosys en Dekker meststoffen een groenbemestermix ontwikkeld. De mix bestaat uit zeven families en 23 cultivars. Deze zorgen samen voor optimale bodemdiversiteit, zowel boven als onder de grond. Het organische stofgehalte wordt verhoogd. Ook treedt structuurverbetering van de grond op en ontstaat een vitaal bodemleven.

Mengsel
Het mengsel bestaat uit zeven hoofdfamilies, namelijk de vlinderbloemigen, kruisbloemigen, grasfamilie en vier overige families. De diverse families versterken elkaar in groei en beworteling. De vlinderbloemigen leveren de andere families stikstof. De kruisbloemigen kunnen diep en door storende lagen heen wortelen. Het mengsel bevat ook een aandeel aan bloemgewassen. Deze trekken nuttige insecten aan, die dienen als natuurlijke bestrijders van plagen. Bovendien haalt iedere plant zijn eigen mineralen uit de bodem en brengt ze bij afsterven in de bouwvoor.

Voordelen groenbemestermix:
– symbiose tussen gewassen en bodemleven
– sleutel tot bodem- en plantgezondheid
– meer kiemingszekerheid
– meer natuurlijke organismen boven- en ondergronds
– meer nuttige insecten (natuurlijke bestrijders van plagen)
– iedere plant een andere beworteling
– versterkt bodemleven
– verhoogt organische stof
– geeft kleur aan omgeving
– alle zaaizaden zijn NAK gekeurd
– niet ontsmet zaaizaad
– meer biodiversiteit
– duurzaam

Historie
De afgelopen decennia is het gebruik van groenbemesters sterk toegenomen. Ze worden ingezet om het gehalte organische stof in de bodem te verhogen en aaltjes te bestrijden. De meeste groenbemesters worden in monocultuur gezaaid. Onderzoek heeft aangetoond dat mengsels van groenbemesters een beter resultaat opleveren. De planten en het bodemleven versterken elkaar dan door symbiose. Er is meer kiemingszekerheid en er ontstaan meer natuurlijke organismen, zowel boven- als ondergronds. Iedere plant heeft ook een andere beworteling. Het gevolg is dat het bodemleven sterk toeneemt.

Zaaien
De NLG Mix kan vanaf juni t/m half augustus gezaaid worden. Later zaaien wordt afgeraden vanwege het niet volledig ontwikkelen van het gewas. Voorkeur is om het land zaai-gereed te maken met een ‘niet kerende grondbewerking’. Het mengsel bestaat uit twee groepen zaden. Om ontmenging te voorkomen, zijn ze verdeeld in grove en de fijne zaden. Het zaaiadvies per hectare: 10 kg NLG Mix fijn en 40 kg NLG Mix grof. Het mengsel kan in twee fasen gezaaid worden. Of er dienen twee zaaimachines achter elkaar bevestigd te worden. Het fijne mengsel dient op ongeveer 3 cm diepte gezaaid te worden en het grove op ongeveer 6 cm.

Vergroening
Het mengsel is een GLB-mengsel. Dus u kunt een vergroeningspremie ontvangen. De zaaizaden zijn allemaal NAK-gecertificeerd.

Gepubliceerd op: