NLG Holland start project Bodem en Water met tien telers in Noord-Holland

NLG Holland heeft van de provincie Noord-Holland een subsidie toegekend gekregen onder de “Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017”. De subsidie is verstrekt voor de uitvoering van het project Bodem en Water dat NLG Holland in het laatste kwartaal van vorig jaar heeft ingediend bij de provincie.

Het project is in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opgesteld en is gericht op de verbetering van de bodem- en water-huishouding in de regio Noord-Holland Noord. Meer specifiek zal er worden onderzocht welke maatregelen agrariërs in de teelt en grondbewerking kunnen nemen die bijdragen aan de waterkwaliteit en er voor zorgdragen dat agrarische bedrijven en de waterhuishouding in Noord-Holland Noord minder kwetsbaar worden voor droogte en wateroverlast.

Om dit te bereiken zal binnen het project per teler een plan van aanpak worden opgesteld dat gericht is op:

 • het klimaatbestendig maken van de bodem en de vermindering van de uitspoeling van chemische middelen en kunstmest;
 • de verhoging van het organische-stof-gehalte in de bodem;
 • de verbetering van de sponswerking van de bodem;
 • de vermindering van het middelengebruik en bemesting en de meting van de effecten daarvan;
 • het meten van uitspoeling en buffercapaciteit;

(Het gebruik van gemengde groenbemester kan een belangrijke bijdrage leveren aan de buffercapaciteit en verhoging organische stof gehalte van de bodem, hier op het bedrijf van Zonneveld)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en NLG Holland streven dan ook met dit project ieder vanuit zijn eigen positie en belang dezelfde doelen na. Namelijk een klimaat robuust watersysteem in een schone, gezonde bodem waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt. Gedurende de looptijd van het project en na afloop zal over de voortgang en resultaten van het project worden gecommuniceerd via de sociale en agrarische media en kennisbijeenkomsten.

Jan Willem Huizinga van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: “ Dit project is een mooie aanvulling op de bodemcoaches en andere mogelijkheden die we aanbieden via het landbouwportaal aan agrarische ondernemers om zich voor te bereiden op een klimaatbestendige toekomst en bij te dragen aan een goede waterkwaliteit.” NLG Holland heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met kennisontwikkeling en praktische toepassing daarvan op het gebied van bodemverbetering en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Onmisbare aspecten bij het verhogen van bufferend vermogen van de bodem en verbeteren van de waterkwaliteit.

(Peter Appelman, broccoli- en koolteler, deelnemer aan het project en bodemadviseurs Henk Jan Bakker en Roelf Havinga van respectievelijk Green Balance en Team Ecosys: hoe krijgen we op een goede manier de mulch laag als organische stof in de bodem voor het planten?)

Het project heeft een looptijd van drie jaar en is in april dit jaar van start gegaan met de werving van geïnteresseerde agrarische bedrijven. Er is gestreefd naar een interessante spreiding van bedrijven binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met verschillende soorten grond (klei en zandgebied) en specialisatie, uiteraard is de bollensector via NLG Holland ook goed vertegenwoordigd.

Begin mei hebben zich tien bedrijven gemeld om mee te doen. Het zijn bedrijven uit of gerelateerd aan de bollensector, groenteteelt, akkerbouw en veehouderij. Het betreft de volgende bedrijven:

 1. J.C.J. Ruiter-Wever Bloembollen en Bolbloemen, Andijk
 2. Bloembollenkwekerij Gebroeders Hulsebosch BV, Schagerbrug
 3. Puur Groenten, Middenmeer
 4. Huiberts Biologische Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug
 5. Appelman Vegetables BV, Stompetoren
 6. Fa Gebroeders Ran, De Cocksdorp Texel
 7. Noordbol Bloembollen Texel, Oosterend Texel
 8. Fa Uitgeest, De Koog Texel
 9. Bloembollenkwekerij M.C. Zonneveld BV, Julianadorp
 10. Blokker Bloembollen, Sint Maartensvlotbrug

(En uiteraard is ook de bollensector goed vertegenwoordigd in het project, in dit geval NLG lid Nico Blokker)

Met deze bedrijven hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over de locatie, plan van aanpak, bodembemonstering en het aanbrengen van meetapparatuur voor het meten van uitspoeling en buffercapaciteit. De uitvoering van het project en samenwerking met de telers wordt mede vorm gegeven met een aantal aan NLG Holland verbonden adviseurs op het gebied van bodemverbetering en regeneratieve landbouw van Team Ecosys, Green Balance, Groei Natuurlijk! en Bright Agro Innovation.

Gepubliceerd op: