J.C.J. Ruiter-Wever Bloembollen & Bolbloemen treedt toe tot NLG Holland

De bekende bloembollenkwekerij/broeierij uit Andijk is per 13 maart 2019 toegetreden tot NLG Holland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het kweken, broeien, exporteren en verhandelen van tulpenbollen en –bloemen en daarnaast in de teelt van hyacinten op contract. De broers Stef en Niels Ruiter geven als derde generatie van het in 1944 opgerichte familiebedrijf leiding aan de onderneming. De bollen voor de broei telen ze voor het grootste gedeelte op eigen land en huurland. Het bedrijf merkt dat er steeds meer eisen komen voor verduurzaming van de teelt en ook dat in de samenwerking met veehouders en groentetelers waarmee land wordt geruild verantwoord bodem beheer een steeds grotere gaat rol spelen.

De visie van Carola Schouten over kringlooplandbouw en de uitwerking daarvan voor de bollensector in het vitale teelt programma van de KAVB laten geen twijfel mogelijk, de teelt moet met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en zoveel mogelijk in gesloten kringlopen. De recente maatschappelijke onrust over het gebruik van middelen in de bollenteelt onderstrepen nog een keer de urgentie om nu ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan de plannen van de minister en de KAVB.
Hoewel het bedrijf al grote stappen heeft gemaakt op het gebied van duurzaamheid is er behoefte aan meer praktische toepasbare kennis op het gebied van bodemverbetering, het telen van weerbare bollen en de optimalisering van de samenwerking met de groenteteelt en veehouderij op het gebied van duurzaamheid. NLG Holland heeft de afgelopen jaren veel praktische ervaring opgedaan met o.a. het gebruik van compost, groenbemesters en andere groene middelen met als doel om de teelt te verduurzamen.
Stef Ruiter geeft aan “ Wij zijn ervan overtuigd dat we met de samenwerking met andere telers onder NLG Holland toegang krijgen tot veel praktische toepasbare kennis voor verduurzaming van de teelt en dat we met onze eigen kennis bijvoorbeeld op het gebied van precisielandbouw een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke verdere ontwikkeling van kennis die een transitie naar een duurzaam systeem mogelijk moet maken.”

De huidige voorzitter van NLG Holland, Colja Corts, is erg blij met de toetreding van Ruiter-Wever. “ Ruiter-Wever hoort als bedrijf tot de voorlopers en de top van de sector, hun toetreding betekent een verrijking van de coöperatie en levert voor alle partijen een meerwaarde op. NLG Holland bestaat nu uit een samenwerking van dertien leden in Noord-Holland, 5 telers op het zand, 5 op de klei en 3 telers op Texel. Een diverse groep die een toekomst met een gezonde bodem en een duurzame teelt met vertrouwen tegemoet ziet.”

Gepubliceerd op: