Uitnodiging Maarten Stapper

Ruigeweg 39 1752 HB Sint, Maartensvlotbrug

“Gezonde bodem, Gezond eten, Gezonde mensen – voor een gezond bedrijf en een vitale wereld” – Maarten Stapper

Attentie! Begin juli komt Maarten Stapper naar Nederland! Maarten Stapper is een Nederlandse adviseur in Australië en gaat ons meer vertellen over bodemvruchtbaarheid. Stapper zal vier lezingen houden, gespreid over Nederland. Hierbij nodigen Huiberts biologische bloembollen, NLG Holland en Commonland u van harte uit om aanwezig te zijn bij één van deze lezingen.
Dit zal zijn op donderdag 5 juli 2018 op het bedrijf van de familie Huiberts.

Programma:
19:30 uur Inloop
20:00 uur Aanvang
22:15 uur Afsluiting

Tijdens de lezing zal de heer Stapper ingaan op hoe we onze bodem gezonder en weerbaarder kunnen maken tegen ziektes, plagen, koolstofopslag en waterberging. In Westerse landen worden consumenten steeds kritischer en vinden thema’s als milieu, biodiversiteit en landschap steeds belangrijker. Echter wringen deze aspecten met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals schaalvergroting en intensivering. Hoe vinden we de juiste balans tussen productie en agro-ecologische landbouw? Dit en nog veel meer komt ter sprake tijdens de lezing van Maarten Stapper, die hoofdpersoon was in het ABC TV-verhaal “Back to Earth” (1 miljoen kijkers).
Kortom een inspirerend verhaal over de aspecten van agro-ecologische landbouw met behulp van beschikbare wetenschap en eigen ervaringen. Kom dus allen naar het bedrijf van familie Huiberts, want niet gehoord is nooit geweten!

Ruigeweg 39 1752 HB Sint Maartensvlotbrug

De kosten voor deze avond zijn €20,00- per persoon.
Als u komt, graag opgeven via contact@nlgholland.com

Over Maarten Stapper
Dr. Ir. Maarten Stapper begon zijn carrière 40 jaar geleden toen hij is afgestudeerd aan Wageningen University. Na zijn studie heeft hij met de USDA in Texas en ICARDA in Aleppo samengewerkt voordat hij in Australië belande. Vervolgens kreeg de heer Stapper zijn Doctoraat aan de University of New England en werkte hij als wetenschapper bij CSIRO (het TNO van Australië) in semi-aride en geïrrigeerde landbouw. De heer Stapper is een deskundige, die over een breed arsenaal aan kennis beschikt op het gebied van landbouw. Hiervoor werd de heer Stapper benoemd tot Fellow of the Australian Institute of Agricultural Science and Technology.
Tien jaar geleden verliet Stapper de georganiseerde wetenschap, omdat zijn richting naar agro-ecologische landbouw niet werd gesteund als meest duurzame strategie voor producenten, consumenten en landschappen. De heer Stapper is hierna dan ook voor zichzelf begonnen als adviseur in het verbeteren van de rentabiliteit van bedrijven door gebruik te maken van de kracht van natuurlijke processen. Dit doet hij op de dag van vandaag nog steeds.