Uitnodiging Kenniscafé Duurzame bollen

Hart Haarlem, Kleine Houtweg 18, Haarlem

Het betreft een Kenniscafé over de inkoop van duurzame bollen dat wij samen met Groen Kapitaal van Provincie Noord-Holland organiseren op 3 oktober a.s. van 12:00 – 17:00, locatie Hart Haarlem, Kleine Houtweg 18, Haarlem. Wij hopen op veel bezoekers uit de bollensector. Telers, beleidsmakers maar ook de handel/export zijn van harte welkom om te kijken hoe we de inkoop van duurzame bollen met concrete acties een stimulans kunnen geven.


Gedachte erachter is dat de ontwikkeling naar een duurzame teelt in de bollensector aanzienlijk versneld kan worden indien die verduurzaming ook vanuit de vraag ondersteund wordt. Dit biedt de betrokken telers de mogelijkheid om investeringen te doen die nodig zijn voor verduurzaming. Niet alleen door een voorspelbare vraag naar duurzame bollen maar ook in de vorm van een meerprijs zodat daarmee de risico’s en investeringen betrokken bij de zoektocht naar verduurzaming van de teelt gedeeltelijk kunnen worden afgedekt.

In praktijk blijkt de afzet van duurzame bollen en een meerprijs daarvoor nog niet makkelijk van de grond te komen. Overheid en gemeenten kunnen daarin een belangrijke rol spelen maar ook retail en export zullen daarin stappen moeten gaan zetten. Dit kenniscafé is er op gericht om de kansen die er liggen nader te belichten maar ook om oplossingen te vinden voor problemen die bij duurzame afzet tegen een faire prijs aan de orde komen.

Er is een interessant programma samengesteld met onder meer bijdragen van Jaap Bond, Jan Schrijver van De Lepelaar, Robbert Uittenbogaard van Jub Holland winnaar Tuinbouwondernemersprijs 2017 en Marjan van Kampen (Burgemeester Schagen).

Bekijk hier de officiële uitnodiging en schrijf u in.