TUSSENTIJDS VERSLAG PROJECT BODEM & WATER JULI 2020

Inmiddels zijn we ruim een jaar onderweg met het project Bodem en Water, dat NLG
Holland in opdracht van en in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en Provincie Noord-Holland bij tien agrariƫrs verspreid over Noord Holland
uitvoert.

Belangrijke doelstellingen van het project zijn:

  • Klimaatbestendig maken van de bodem, met andere woorden: Is de bodem door het
   gebruik van minder chemie en verhoging organisch stofgehalte beter in staat
   hemelwater vast te houden (verbetering sponswerking en bufferend vermogen);
  • Vermindering uitspoeling van chemie en kunstmest;
  • Het voorkomen van structuurbederf van de bodem, zodat planten beter kunnen
   groeien en bodemleven optimaler functioneert;
  • Het vergelijken van een proefperceel t.o.v. een referentieperceel met verbeteringen
   zoals extra compost geven en structuur bevorderende maatregelen.
  • Vergelijking van uitspoelen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen tussen
   proef- en referentieperceel;
  • Ontwikkeling methode voor klimaat robuust watersysteem in een schone, gezonde
   bodem waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt;
  • Communicatie over het de voortgang van het project(intern en extern)

Lees verder in de onderstaande PDF.
Boden en water tussentijds verslag

Gepubliceerd op: