Brede coalitie van organisaties zet schouders onder meer biodiversiteit in Noord-Holland.

NLG Holland mede ondertekenaar van Deltaplan Biodiversiteit “Groen Goud” in Noord-Holland.

Vijftien Noord-Hollandse organisaties (terreinbeheerders, natuur-en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en Rabobank kring Noord-Holland Noord) hebben de handen ineengeslagen om het landelijke Deltaplan Biodiversiteit in Noord-Holland uit te voeren. Hoe zij dat willen doen hebben zij op 11 maart gezamenlijk vastgesteld in het plan “Groen Goud”.

De Noord-Hollandse organisaties willen meer biodiversiteit in natuur- en landbouwgebieden. Wat de natuurgebieden betreft ligt de nadruk op het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en het vergroten van de natuurkwaliteit. Ook staan een vijftal natuurprojecten in diverse regio’s op het programma. Voor landbouwgebieden zijn zeven mogelijke maatregelen genoemd, die er toe moeten leiden dat de biodiversiteit op 15.000 hectare landbouwgebied wordt vergroot.

De komende vier jaar gaan de organisaties hun plan verder uitwerken en uitvoeren. Voor de korte termijn geven zij prioriteit aan de voltooiing van het NNN, aan de uitbreiding van de hoeveelheid akkernatuur en aan meer kruidenrijk grasland. Daar kunnen al op korte termijn forse stappen worden gezet.

Voor de uitvoering van het Deltaplan is de steun van de provincie nodig, zowel als het gaat om regelgeving en beleid als om de financiering. Maar de provincie wordt ook gevraagd om andere organisaties en instanties te enthousiasmeren en hen mee te krijgen bij de uitvoering. Het plan wordt in de aanloop naar de verkiezingen en bij de daarop volgende collegeonderhandelingen onder de aandacht gebracht van de (komende) leden van de provinciale staten van Noord-Holland.

De samenwerkende organisaties van het Deltaplan Groen Goud zijn: Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, LTO Noord Noord-Holland, Vereniging BioNH, NLG Holland, agrarische collectieven De Lieuw, Hollands Noorden, Water, Land & Dijken en Noord-Holland Zuid, onderwijsinstelling Clusius College, Amsterdam Green Campus, Bureau Wij.land en de Rabobank kring Noord-Holland Noord.

Foto: bloemrijk grasland in de Hempolder bij Alkmaardermeer
Fotograaf: Henk van Bruggen

Gepubliceerd op: