Masterclass Bodemmineralogie

Dorpstraat 106 te Obdam

Hoeveel biodiversiteit kan de huidige minerale bodem nog ondersteunen?
Gebruik van steenmeel tegen verarming van de bodem.
Masterclass Bodemmineralogie door Huig Bergsma van 20:00-21:30 op 15 november 2017, Dorpstraat 106 te Obdam.

NLG Holland en ANV Hollands Noorden nodigen hun leden en andere geïnteresseerden van harte uit voor een lezing van Huig Bergsma over de minerale bodem en het gebruik van gesteentemeel als bodemverbeteraar.

Sinds enige tijd is Huig Bergsma betrokken bij diverse onderzoeksinitiatieven met betrekking tot bodemherstel in natuur- en landbouwgebieden door toepassing van steenmeel. Belangrijkste constatering door Huig is dat de verzuring door atmosferische depositie de laatste decennia veel grotere schade aan de bodemmineralogie heeft veroorzaakt dan eerder aangenomen. Het gebruik van steenmeel is volgens Huig een succesvolle manier om dit proces tegen te gaan en biedt een totaal andere kijk dan de huidige standpunten met betrekking tot bodemvruchtbaarheid.
Graag opgave via het formulier, entree is voor NLG en ANV leden gratis, entreegeld voor andere geïnteresseerden bedraagt € 10,= per persoon inclusief koffie, thee of water.